Księgowość uproszczona, a księgowość pełna

Księgowość uproszczona i pełnaKsięgowość uproszczona a księgowość pełna. Księgowość uproszczona jest to zbiór zasad, którymi należy się kierować odprowadzając podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Założeniem księgowości uproszczonej jest ułatwiona forma obliczania podatku dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmuje się głównie obliczeniem należnego podatku, odliczeniami od podatku i naliczaniem ulg.

Rozróżniamy trzy formy księgowości uproszczonej:

  • karta podatkowa
  • ryczałt ewidencjonowany
  • książka przychodów i rozchodów

Księgowość uproszczona na podstawie karty podatkowej

Z tego typu rozliczenia mogą skorzystać jedynie nieliczne firmy. Kwota podatku jest naliczana na postawie danych takich jak liczba ludności w danym mieście i liczba zatrudnionych pracowników. Podatek ma stałą miesięczną wysokość i nie jest uzależniony od osiągniętych zysków czy poniesionych kosztów.

Księgowość uproszczona na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego

W tym przypadku podatek jest naliczony od kwoty przychodu i nie ma możliwości odliczenia kosztów. Stawki ryczałtu są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnie naliczanego podatku. Z tego rozwiązania mogą skorzystać również tylko nieliczne firmy.

Księgowość uproszczona na podstawie na postawie książki przychodów i rozchodów

Naliczanie podatku w tej formie polega na obliczeniu różnicy pomiędzy przychodami i wszystkimi kosztami firmy. Podatek zostaje naliczony od kwoty rzeczywistego dochodu. Taka forma rozliczenia wydaje się być najsprawiedliwsza i bardzo atrakcyjna na początkowym etapie rozwoju firmy. Wybór rozliczenia z urzędem skarbowym na podstawie książki przychodów i rozchodów będzie korzystny dla przedsiębiorców, którzy ponoszą duże koszty, oraz w przypadku usług opłacalnych sezonowo.

Księgowość pełna

Księgowość pełna - jest to forma księgowania oparta na zasadach rachunkowości, która daje pełny obraz zdarzeń gospodarczych w firmie.

Wybierając księgowość pełną mamy gwarancję, że każdy grosz, który wpływa i wypływa z firmy zostanie zaksięgowany na dwóch kontach, a następnie umieszczony w bilansie. Dodatkowo księgowość pełna zajmuje się rozliczeniami podatku. Ten rodzaj księgowości jest ustawowo narzucony jeśli obrót firmy przekroczy określoną wartość oraz wszystkim przedsiębiorstwom zarządzającym kapitałem odrębnym np.: spółki z o.o.

Ustawodawca założył, że wymóg ten umożliwi dostęp do danych finansowych firmy zarządowi jak również udziałowcom.

Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej wybierają księgowość uproszczoną, sądząc iż na pełną przyjdzie czas jak firma się rozkręci. Jest to duży błąd, ponieważ to właśnie na etapie rozwoju powinniśmy prowadzić pełną ewidencję przychodów i rozchodów. Tylko na jej podstawie jesteśmy w stanie mądrze pokierować firmą.

Pełna księgowość daje możliwość analizy każdej wydanej i zarobionej złotówki z uwzględnieniem kosztów, start lub przewidywanych kosztów i start. Aby podjąć mądre decyzje należy poznać swoje błędy i sukcesy.

Uproszczona księgowość cieszy się znacznie większą popularnością, głównie dlatego, że wiele osób jest w stanie rozliczyć się samemu, bez pomocy księgowej. Jest to jednak czasem dość złudna oszczędność, szczególnie w przypadku firm szybko się rozwijających.